Uczniu klasy drugiej!
W tym roku w swoim planie lekcji znajdziesz 2 nowe przedmioty: zajęcia artystyczne i wiedzę o społeczeństwie (wos).

 

Klasa II A
 
wychowawca - p. Magdalena Ostropolska

Lp. Godzina Poniedziałek  
Wtorek  
Środa 
Czwartek 
Piątek 
1. 8.00-8.45 biologia j.angielski j.polski w-f zajęcia artystyczne
2. 8.50-9.35 fizyka geografia fizyka w-f zajęcia artystyczne
3. 9.40-10.25 matematyka matematyka  religia chemia j.polski
4. 10.30-11.15 j.angielski j.francuski / j.niemiecki historia religia j.francuski / j.niemiecki
5. 11.25-12.10 historia wos l.wychowawcza j.polski matematyka
6. 12.30-13.15 j.polski j.polski biologia matematyka j.angielski
7. 13.20-14.05 geografia *
w-f chłopcy w-f dziewczęta wdż
w-f
8. 14:10-14:55          
 

Klasa II B
 
wychowawca - p. Aneta Skorupa

Lp. Godzina Poniedziałek
Wtorek 
Środa
Czwartek 
Piątek
1. 8.00-8.45 j.polski geografia w-f dziewczęta w-f chłopcy j.polski
2. 8.50-9.35 biologia matematyka w-f dziewczęta w-f chłopcy j.angielski / j.niemiecki
3. 9.40-10.25 fizyka wos matematyka historia fizyka
4. 10.30-11.15 historia religia religia chemia matematyka
5. 11.25-12.10 j.niemiecki / j.angielski j.polski l.wychowawcza matematyka zajęcia artystyczne
6. 12.30-13.15 j.angielski / j.niemiecki j.polski j.polski j.niemiecki / j.angielski  zajęcia artystyczne
7. 13.20-14.05 chemia *
w-f biologia j.angielski / j.niemiecki  w-f chłopcy
8. 14:10-14:55  w-f dziewczęta
     wdź  

 

Klasa II C

wychowawca - p. Małgorzata Młodzikowska

Lp. Godzina Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00-8.45 j.polski wdż fizyka j.polski matematyka
2. 8.50-9.35 matematyka j.polski matematyka j.niemiecki / j.angielski historia
3. 9.40-10.25 historia geografia j.niemiecki / j.angielski j.angielski / j.niemiecki zajęcia artystyczne
4. 10.30-11.15 fizyka wos j.angielski / j.niemiecki matematyka zajęcia artystyczne
5. 11.25-12.10 biologia matematyka l.wychowawcza chemia j.polski
6. 12.30-13.15  j.niemiecki / j.angielski biologia religia w-f chłopcy w-f chłopcy
7. 13.20-14.05  w-f dziewczęta
religia w-d dziewczęta w-f chłopcy  
8. 14:05-14:55  w-f dziewczęta
w-f chłopcy w-f dziewczęta    Klasa II D

wychowawca - p. Małgorzata Broniarek

Lp. Godzina Poniedziałek
Wtorek 
Środa 
Czwartek
Piątek
1. 8.00-8.45       j.niemiecki / j.angielski j.angielski / j.niemiecki
2. 8.50-9.35 j.angielski (gr.1) wdż j.niemiecki / j.angielski biologia fizyka
3. 9.40-10.25 matematyka j.polski j.polski matematyka historia
4. 10.30-11.15 j.polski matematyka fizyka j.polski geografia
5. 11.25-12.10 chemia j.angielski l.wychowawcza religia matematyka
6. 12.30-13.15 historia wos matematyka w-f w-f
7. 13.20-14.05 religia biologia   w-f zajęcia artystyczne
8. 14:05-14:55 j.niemiecki (gr.2) w-f      zajęcia artystyczne


Innowacja pedagogiczna w klasach drugich:

 

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 2c

Klasa 2d

Chemia

4.09. - 10.11

 13.11.-26.01.

   

Geografia

 13.11.-26.01.

4.09.-10.11.