Trzecioklasisto!
W tym roku szkolnym w planie znajdziesz 2 nowe przedmioty: zajęcia techniczne i edukację dla bezpieczeństwa (EDB).

Klasa III A
 
wychowawca - p. Elżbieta Wojtunik-Pietek
 
Lp. Godzina Poniedziałek Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00-8.45   chemia informatyka edb religia
2. 8.50-9.35 j.polski j.angielski geografia historia j.polski
3. 9.40-10.25 j.polski religia chemia * wos j.angielski
4. 10.30-11.15 matematyka j.polski matematyka j.angielski historia
5. 11.25-12.10 w-f w-f l.wychowawcza technika fizyka
6. 12.30-13.15 fizyka * matematyka w-f technika  matematyka
7. 13.20-14.05 j.niemiecki / j.francuski informatyka  j.polski j.polski  matematyka
8. 14.10-14.55 biologia    historia *  w-f  


 Klasa III B

wychowawca - p. Paweł Zapart

Lp. Godzina Poniedziałek  
Wtorek
     Środa    
   Czwartek   
Piątek
1. 8.00-8.45   j.polski matematyka historia
 
2. 8.50-9.35 j.polski j.polski j.polski edb religia
3. 9.40-10.25 j.polski matematyka biologia * j.polski matematyka
4. 10.30-11.15 w-f informatyka / j.angielski chemia wos fizyka
5. 11.25-12.10 matematyka j.niemiecki / informatyka l.wychowawcza w-f geografia
6. 12.30-13.15 geografia * w-f j.angielski / j.niemiecki matematyka informatyka / j.niemiecki
7. 13.20-14.05 historia   j.niemiecki / j.angielski  technika  j.angielski / informatyka
8. 14.10-14.55 religia    wos *
 technika  w-f


 Klasa III C

wychowawca - p. Monika Sapierzyńska-Zygmunt

Lp. Godzina Poniedziałek
Wtorek
 Środa
Czwartek
  Piątek
1. 8.00-8.45    wos
biologia    
2. 8.50-9.35 matematyka j.angielski / j.niemiecki j.polski matematyka j.polski
3. 9.40-10.25 chemia j.niemiecki / j.angielski geografia * religia religia
4. 10.30-11.15 w-f technika geografia historia informatyka / j.angielski
5. 11.25-12.10 fizyka technika l.wychowawcza w-f j.angielski / informatyka
6. 12.30-13.15 biologia * w-f historia j.polski matematyka
7. 13.20-14.05  j.polski j.polski matematyka informatyka / j.angielski  matematyka
8. 14.10-14.55  j.polski edb   j.angielski / informatyka  w-f


Klasa III D

wychowawca - p. Małgorzata Smorczewska
 
Lp. Godzina Poniedziałek  
Wtorek            
Środa            
Czwartek        
Piątek             
1. 8.00-8.45  fizyka matematyka religia   historia
2. 8.50-9.35 j.polski matematyka biologia wos informatyka / j.angielski
3. 9.40-10.25 j.angielski j.polski fizyka * j.polski j.angielski / informatyka
4. 10.30-11.15 chemia j.polski j.polski edb j.polski
5. 11.25-12.10 w-f w-f l.wychowawcza j.angielski / informatyka religia
6. 12.30-13.15 chemia * technika w-f informatyka / j.angielski matematyka
7. 13.20-14.05 j.niemiecki technika historia matematyka  matematyka
8. 14.10-14.55 geografia     w-f  

 

Terminy realizacji innowacji:

przedmiot klasa a klasa b klasa c klasa d
chemia 04.09.-10.11. 13.11.-26.01. 13.11.-26.01. 04.09.-10.11.
fizyka 04.09.-10.11. 13.11.-26.01. 13.11.-26.01. 04.09.-10.11.
biologia 13.11.-26.01. 04.09.-10.11. 04.09.-10.11. 13.11.-26.01.
geografia 13.11.-26.01. 04.09.-10.11. 04.09.-10.11. 13.11.-26.01.

 

Terminy zajęć przygotowujących do egzaminu z historii i wos-u:

przedmiot klasa 3a  klasa 3b klasa 3c klasa 3d
historia 06.09.-18.10. 25.10.-13.12. 20.12.-07.02. 28.02.-11.04.
wos 25.10.-13.12. 06.09.-18.10. 28.02.-11.04. 20.12.-07.02.