PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

rok szkolny 2017/2018

Nazwisko i imię Rodzaj prowadzonych zajęć Termin
Dzień Godzina gabinet
Balbierz Agnieszka Konsultacje z j.polskiego poniedziałek 15.00 - 15.45 217
Broniarek Małgorzata Zajęcia konsultacyjne z historii poniedziałek
14:10 - 14:55 123
Chomska Julia zajęcia korekcyjno-kompensacyjne + biofeedback
wtorek 14:10 - 14:55 216
Chomska Julia zajęcia korekcyjno-kompensacyjne + biofeedback
środa 14:10 - 14:55 216
Chomska Julia zajęcia korekcyjno-kompensacyjne + biofeedback (klasa I)
środa 12:20 - 13:30 216
Cierach Leszek Koło filmowe wtorek 14:10 - 14:55 313
Cierach Leszek Kółko szachowe
środa 13:20 - 14:05 313
Duszka-Sondej Aleksandra Konsultacje środa 14:10 - 14:55 125
Duszka-Sondej Aleksandra wycieczki edukacyjne klas 2 środa 8:00 - 15:00  
Jasicka Barbara zajęcia konsultacyjne z fizyki poniedziałek 15:00 - 15:45 315
Kaczmarczyk Magdalena Zajęcia konsultacyjne z j.niemieckiego poniedziałek 14:10 - 14:55 307
Młodzikowska Małgorzata Zajęcia konsultacyjne poniedziałek 15:00- 15:45 317
Sapierzyńska- Zygmunt Monika Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poniedziałek
8.00 - 8.45 310
Sętkowska Urszula Zajęcia konsultacyjne z wos-u środa (co 2 tygodnie)
15:00 - 15:45 121
Sętkowska Urszula Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego środa 14:10-14:55 121
Skorupa Aneta Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poniedziałek 8:00 - 8:45 305
Skorupa Aneta Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego środa (co 2 tygodnie)   305
Smorczewska Małgorzata Zajęcia wyrównawcze dla klasy 2
(klasa raz w miesiącu)
2a - czwartek (14:10-14:55)
2b - środa (14:10-14:55)
2c - piątek (13:20-14:05)
2d - środa (13:20-14:05)
biblioteka
212
Smorczewska Małgorzata Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j.polskiego kl. 3d wtorek 9:40 - 10:25
212
Smorczewska Małgorzata
Przygotowanie do konkursu przedmiotowego czwartek 12:30 - 13:15
212
Suchorowska–Rybiałek Alicja Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki kl. 3d czwartek
8.50 - 9:35 304
Szmytkiewicz Krzysztof Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poniedziałek 8:00-8:45 107
Szmytkiewicz Krzysztof Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego czwartek 8:00-8:45 107
Szmytkiewicz Krzysztof Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego piątek 8:00-8:45 107
Szmytkiewicz Krzysztof Przygotowanie do konkursów językowych
środa 14:10-14:55 107
Szwaluk Janina zajęcia socjoterapeutyczne czwartek 15:00-15:45 213
Szwaluk Janina zajęcia socjoterapeutyczne piątek 14:15-15:00 213
Takuszewicz Joanna Koło gier logicznych wtorek 14.10 - 15.00 207
Takuszewicz Joanna Zebrania Samorządu Uczniowskiego poniedziałek 12:10-12:30 207
Wieczorek Agnieszka zajęcia konsultacyjne i zespołowych gier sportowych wtorek 15:00 - 15:45 sala
Wojtunik-Pietek Elżbieta Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 2 czwartek 14:10 - 14:55 215
Wojtunik-Pietek Elżbieta Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - klasa 3a
piątek 13.20 - 14.05 215
Wojtunik-Pietek Elżbieta Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - klasa 3b
środa 8:00-8:45 215
Zapart Paweł Zajęcia konsultacyjne z geografii poniedziałek 15.00 - 15.45 118
Zapart Paweł Koło geograficzne poniedziałek 15:00 - 15.45 118
Zawadzka Maria koło chemiczne dla klas 3
wtorek 14.10 - 15.30 317
Zawadzka Maria konsultacje wtorek 15:30 317