KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

    

4 września 2017 - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13 września 2017 - zebranie z rodzicami

25 września 2017 - rada pedagogiczna

23 października 2017 - rada pedagogiczna - szkoleniowa

8 listopada 2017 - zebranie z rodzicami

27 listopada 2017 - rada pedagogiczna - szkoleniowa

13 grudnia 2017 - zebranie z rodzicami

23 - 31 grudnia 2017 - zimowa przerwa świąteczna

26 stycznia 2018 - wystawienie ocen śródrocznych

29 stycznia 2018 - rada pedagogiczna - klasyfikacja i podsumowanie półrocza

31 stycznia 2018 - zebrania z rodzicami

12 - 25 lutego 2018 - ferie zimowe

12 marca 2018 - rada pedagogiczna - szkoleniowa

17 marca 2018 (sobota) - odpracowujemy dzień 1 czerwca (piątek)

21 marca 2018 - zebrania z rodzicami

29 marca - 3 kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna

18, 19, 20 kwietnia 2018 - egzamin gimnazjalny klas trzecich (dni wolne od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla pozostałych klas)

30 kwietnia 2018 - dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

2 maja 2018 - dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

4 maja 2018dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

18 maja 2018 - wystawienie proponowanych ocen rocznych

21 maja 2018 - rada pedagogiczna (zespoły klasyfikacyjne)

23 maja 2018 - zebrania z rodzicami

1 czerwca 2018 - dzień wolny (po odpracowaniu 17 marca 2018)

15 czerwca 2018 - wystawienie ocen rocznych

18 czerwca 2018 - rada pedagogiczna - klasyfikacja

21 czerwca 2018 - rada pedagogiczna - podsumowanie roku szkolnego

22 czerwca 2018 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2018 - początek wakacji :)