KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor szkoły: Maria Zawadzka

Wicedyrektor szkoły: Jolanta Fleming-Rybska

 

Biologia: Aleksandra Duszka-Sondej, Małgorzata Młodzikowska

Chemia: Małgorzata Młodzikowska, Maria Zawadzka

Edukacja dla bezpieczeństwa: Roman Pęcherz

Fizyka: Barbara Jasicka

Geografia: Paweł Zapart

Historia: Małgorzata Broniarek

Informatyka: Leszek Cierach, Paweł Zapart

Język polski: Agnieszka Balbierz, Jolanta Fleming-Rybska, Małgorzata Smorczewska, Anna Tessmann

Język angielski: Aneta Skorupa, Krzysztof Szmytkiewicz

Język niemiecki: Monika Fojcik, Magdalena Kaczmarczyk, Monika Sapierzyńska-Zygmunt

Język francuski: Magdalena Ostropolska

Matematyka: Barbara Lasota-Gabryś, Alicja Suchorowska-Rybiałek, Elżbieta Wojtunik-Pietek

Nauczanie wczesnoszkolne: Dorota Nosalska

Religia: Joanna Takuszewicz

Wiedza o społeczeństwie: Urszula Sętkowska

Wychowanie do życia w rodzinie: Janina Szwaluk

Wychowanie fizyczne: Ewa Gołębiowska (urlop), Jarosław Przybył (urlop), Teresa Stachowiak-Przybył, Agnieszka Wieczorek

Zajęcia artystyczne: Joanna Jedut-Jabłońska

Zajęcia techniczne: Bogusław Chandrysiak, Ewa Wiśniewska (urlop)

 

Bibliotekarz: Grażyna Nawrocka (urlop), Magdalena Ostropolska, Małgorzata Smorczewska

Logopeda: Elżbieta Smakulska

Opiekun świetlicy: Natalia Kowalczyk, Ewa Wiśniewska (urlop)

Pedagog: Janina Szwaluk

Psycholog: Julia Chomska

Rewalidacja: Renata Pawełczyk, Iwona Wiszczuk